background

ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਿੱਕ | ਸਹਿਯੋਗ ਲੱਭੋ

“ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ”

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ,. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਪੈਚ ਰਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ. ਹਿਸਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਨਾਪਸੰਦ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.Dating Prospect lezah
Dating Prospect vitoria
Dating Prospect anna
Dating Prospect shay
Dating Prospect chevyjenny
Dating Prospect brad
Dating Prospect heather
Dating Prospect nikki
Dating Prospect jonathan
Dating Prospect jerrica
Dating Prospect momink03
Dating Prospect kate
Dating Prospect izzy
Dating Prospect jewels
Dating Prospect janet
Dating Prospect phoenix


Bagaiman cara membuat teman2 pasangan anda menyukai anda

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ,. ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਉਹਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ comedabbling, ਨਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਿਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ. ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ. ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਗਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ belching ਰਹੇ ਹੋ ਬਣਾਓ. ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ.Dating Prospect dogsandtattoos
Dating Prospect matamonika
Dating Prospect mae
Dating Prospect gucci22gg
Dating Prospect swapnil
Dating Prospect mamamouse
Dating Prospect aaliyah
Dating Prospect alisamae
Dating Prospect angelina
Dating Prospect uberaless
Dating Prospect ashley
Dating Prospect ronald
Dating Prospect tammy
Dating Prospect henrique
Dating Prospect jillane
Dating Prospect oceanbackground

ਤੁਰਕੀ ਡੇਟਿੰਗ

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਹੌਟ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾ. ਜ਼ ਕਰੋ. ਪਿਆਰ, ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈ 1000 ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਿੰਗਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 100% ਮੁਫਤ ਡੇਟਿੰਗ

background

ਬਾਲੀਨੀਜ਼ ਡੇਟਿੰਗ

ਬਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 100% ਮੁਫਤ ਬਾਲਿਨੀਜ਼ ਡੇਟਿੰਗ - ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ!

background

ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਡੇਟਿੰਗ

ਨੰਬਰ 1 ਮੁਫਤ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦੋਸਤੀ, romance & ਹੋਰ...


ਤਰੀਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਮਨਮੋਹਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ: ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਿੱਕ | ਸਹਿਯੋਗ ਲੱਭੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਫਿਰ you.Do ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਆਉਣ & ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਟਕ
ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ | 8 ਸੁਝਾਅ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ. ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਅਰਥਾਤ: ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੱਸੋ, ਹਾਸੇ, ਸਮਾਰਟ
ਭਗੌੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ | ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਭਗੌੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰਾਹ
ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਈ ਭਾਲ ਭਗੌੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. Breakout ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸੁਝਾਅ | ਸਫਲ ਲਈ & ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ & ਆਰਾਮਦਾਇਕ relationship.Do ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ | ਹਾਲੀਆ Breakup | 'ਤੇ ਭੇਜਣ
ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ & 'ਤੇ ਜਾਣ. ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨਾਲ obsessed ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣੋ...
ਟੈਟੂ ਡੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਕਡ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਟੈਟੂ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟੈਟੂ ਡੇਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਟੈਟੂ girls ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ inked dudes ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੈ.